Nieuws1 maart 2024

Hallo committeert zich als toonaangevend MSP aan SECURE7.

Persbericht
Image

Amsterdam, 01 maart 2024

Hallo, dé IT-dienstverlener voor het MKB, kondigt vandaag aan dat zij zich committeren aan de SECURE7 beveiligingsprincipes. Het DCA (Dutch Cybersecurity Assembly) heeft deze principes opgesteld met als doel om te bepalen in hoeverre cybersecurity op orde is bij organisaties. Vervolgens hoe het in orde gebracht kan worden en om dit te behouden voor in de toekomst. Dit alles om organisaties voor te bereiden op de NIS2-richtlijn

Hallo, dé IT-dienstverlener voor het MKB, kondigt vandaag aan dat zij zich commiteren aan de SECURE7 beveiligingsprincipes. Het DCA (Dutch Cybersecurity Assembly) heeft deze principes opgesteld met als doel om te bepalen in hoeverre cybersecurity op orde is bij organisaties. Vervolgens hoe het in orde gebracht kan worden en om dit te behouden voor in de toekomst. Dit alles om organisaties voor te bereiden op de NIS2-richtlijn.

De huidige NIS-richtlijn (in Nederland vertaald in Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni)) wordt per oktober 2024 vervangen door de NIS2-richtlijn. De huidige Wbni is sinds november 2018 van kracht en is erop gericht de digitale weerbaarheid van Nederland te vergroten, de gevolgen van cyberincidenten te beperken en zo maatschappelijke ontwrichting te voorkomen. Echter vanwege toenemende cyberdreigingen van staten en criminelen is de NIS2 ontstaan. Ook omdat ontwikkelingen zoals covid hebben laten zien dat onderlinge verwevenheid Europa kwetsbaar maakt voor cyberincidenten. De motor van de Nederlandse economie, het midden- en kleinbedrijf, bevindt zich ook vaak direct of indirect in deze kritieke infrastructuur. En juist in deze grote groep is security vaak nog onderbelicht. Het DCA wil daarom juist voor die doelgroep bewustwording creëren om hen te ondersteunen in het proces om hun security aan te passen.

Over SECURE7
IT-aanbieders kunnen zich aan de SECURE7 committeren. Dit biedt een eenduidige boodschap aan IT-bedrijven die niet alleen hun eigen security en weerbaarheid op orde willen brengen, maar ook voor hun klanten. Door te kiezen voor een IT-leverancier met het SECURE7-logo, weet je dat deze IT-bedrijven een duidelijke inspanning hebben geleverd om hun cybersecurity op orde te brengen op basis van de zeven principes. Ga voor meer informatie naar SECURE7

Over DCA
De DCA (Dutch Cybersecurity Assembly) is opgericht in 2021 en wil de cybersecurity en -weerbaarheid van de BV Nederland op een hoger niveau krijgen. Dit doen zij door initiatieven te ontwikkelen met belangrijke stakeholders zoals brancheverenigingen, security-aanbieders, overheidsinstanties en diverse toonaangevende MSP’s (managed service providers). Ga voor meer informatie naar www.dutch-cybersecurity-assembly.nl

Over Hallo
Hallo is de vertrouwde IT-servicepartner voor het MKB met een one-stop-shop aanbod voor bedrijfskritische beheerde IT-services. De missie van Hallo is om IT-services op de best mogelijke manier toegankelijk te maken voor klanten en hun eindgebruikers, voor een maximale impact op de productiviteit. In het gefragmenteerde landschap van IT-serviceproviders streeft het bedrijf ernaar om het logische merk te worden voor alle dagelijkse IT-servicebehoeften. Hallo biedt een digitaal klanttraject inclusief selfservice-tooling, om de complexe aankoopervaring van IT-services die MKB-ondernemingen doorgaans ervaren te vereenvoudigen. Een enthousiast team van 350 IT-serviceprofessionals (liefkozend ‘digitale energizers’ genoemd) staat altijd klaar om te helpen. Hallo heeft momenteel vestigingen in Nederland, Spanje en het Caribisch gebied. Ga voor meer informatie naar www.hallo.eu

Deel dit bericht via