Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring en cookiebeleid (januari 2021)

hallo, (een handelsnaam van Tritel B.V.), gevestigd aan de Robijnstraat 76, 1812 RB te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. hallo, is een ICT aanbieder die zich richt op de zakelijke markt. Oplossingen die wij aanbieden zijn internet, (mobiele) telefonie en clouddiensten. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op gelieerde ondernemingen die onderdeel uitmaken van de hallo, groep.

Contactgegevens:

hallo, ICT oplossingen voor het MKB

Robijnstraat 76, 1812RB te Alkmaar

+31 88 25 50 100

avg@hallo.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

hallo, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Klantgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK uittreksel en overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gebruiksgegevens: soort en type toestel/apparaat, IP-adres/MAC-adres, SIM kaart nummer, IMEI nummer, (toestel/apparaat)instellingen, gebruikersnaam en wachtwoord, device ID, Line ID, service ID, type browser, afgenomen diensten en overige gebruiksgegevens noodzakelijk voor de dienstverlening van hallo,.
 • Verbruiksgegevens: locatiegegevens, verkeersgegevens (data en tijdstippen van inloggen, uitloggen, bellen met uw vaste of mobiele telefoon en internetgebruik) gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), geluidsopnames (call-recording), e-mail, chatverkeer, gebruikte apps, bekeken programma’s, communicatie content en overige verbruiksgegevens die ontstaan bij de dienstverlening van hallo,.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

hallo, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst:

 • het kunnen leveren van diensten zoals telefonie, internet, (online) werkplekken, hosting etc.;
 • het kunnen afsluiten van een overeenkomst, het kunnen toesturen van een factuur en de administratie daarvan;
 • het kunnen uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om vragen en/of klachten te kunnen behandelen;
 • u de mogelijkheid te bieden een (online) account/selfservice omgeving aan te maken;
 • u te informeren over wijzigingen in de producten en diensten van hallo, en de hallo, groep;

Gerechtvaardigd belang:

 • te zorgen dat u beschikt over een veilig en goed netwerk;
 • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden;
 • het personeel van de hallo, groep op te leiden en te trainen;
 • het gedrag van klanten van de hallo, groep te analyseren zodat de diensten van de hallo, groep kunnen worden verbeterd en een passend aanbod kan worden gedaan;
 • het verrichten van klanttevredenheidsonderzoeken zodat de diensten van de hallo, groep kunnen worden verbeterd;
 • u te informeren over nieuwe of aanvullende producten en diensten van hallo, en de hallo, groep waarin u mogelijk interesse heeft, alsmede het versturen van reclame via e-mail, sms, post en telemarketing, tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld;

Toestemming:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • het analyseren van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • op uw verzoek medewerking te verlenen aan het opnemen van uw gegevens in openbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten;

Wettelijke verplichting:

Daarnaast kan hallo, op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn om persoonsgegevens te verwerken of te bewaren, zoals het kunnen voldoen aan informatieverzoeken van opsporingsinstanties of de 112 alarmdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

hallo, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

hallo, deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden (zoals leveranciers of onderaannemers) als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of een goede bedrijfsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder wordt eveneens verstaan het delen of overdragen van informatie in het geval van een fusie of een overname of het delen van persoonsgegevens binnen de hallo, groep. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. hallo, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

hallo, gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. hallo, gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt de voorkeursinstellingen voor cookies aanpassen op onze website of door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen of beperkte cookies opslaat. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de “cookies” sectie op onze website of naar: Veilig internetten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De hallo, groep kan aan verschillende manieren van profilering doen.

Zo kan de hallo, groep uw betalingsgedrag op basis van externe bronnen nagaan waardoor u geen dienst bij ons kunt afnemen.

Daarnaast kan de hallo, groep op basis van (onder meer) de looptijd van uw overeenkomst, u benaderen voor een (verlengings-) aanbod. Ook kan de hallo, groep op basis van het verbruik van onze diensten u benaderen met een aanbod dat aansluit op uw verbruik van onze diensten. Verder kan de hallo, groep op basis van uw interesse (bijvoorbeeld op basis van het gebruik van de website of acties waar u aan heeft deelgenomen) een profiel aanmaken en op basis daarvan een aanbod formuleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door hallo, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@hallo.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

hallo, wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

hallo, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@hallo.eu

Deze privacyverklaring en weergave van het cookiebeleid is voor laatst bijgewerkt op 21 januari 2021. De hallo, groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen.