hallo, klantenservice 088 - 2550 100

Privacyverklaring

hallo, is een ICT aanbieder die zich richt op de zakelijke markt. Oplossingen die we aanbieden zijn internet, (mobiele) telefonie en clouddiensten. Om je te voorzien van onze oplossingen worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om je van dienst te zijn. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe we omgaan met de gegevens die we ins ons bezit hebben.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

In de eerste plaats verwerken wij je gegevens voor het leveren van diensten. Zo is het voor het leveren van een internetverbinding noodzakelijk je adres te weten. Om je te voorzien van een mobiel abonnement beschikken wij over je telefoonnummer.

Daarnaast gebruiken wij gegevens voor het leveren van ondersteuning aan onze wederverkopers, jouw dienstverlener.

Ook gebruiken wij je gegevens voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot gebruiken wij je gegevens voor het optimaliseren van onze diensten en het verbeteren van onze website en smartphone applicaties.

Met welke partijen we persoonsgegevens delen

Voor het leveren van bepaalde diensten maken wij gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot jouw gegevens, hebben wij de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Wij zijn in sommige situaties verplicht je gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 zijn wij verplicht je telefoonnummer mee te sturen.

Daarnaast wordt je telefoonnummer verstrekt aan uitgevers van telefoongidsen en abonnee-informatiediensten als je hebt aangegeven dat je nummer vermeld mag worden. Als je een afgeschermd telefoonnummer hebt, dan verstrekken wij je nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Welke rechten je hebt

Op basis van Europese privacywetgeving heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen ten aanzien van je gegevens. In deze paragraaf staan je rechten omschreven. Als je een of meerdere rechten wil uitoefenen, neem dan contact met ons op. Dit kun je doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om je verzoek in behandeling te kunnen nemen hebben minimaal de volgende informatie van je nodig:

  • Je volledige naam;
  • je adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat je de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt)

Om jouw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van je te ontvangen.

Inzage in je gegevens

Je hebt het recht om te weten welke gegevens van jou door ons worden verwerkt. Je kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

Correctie van je gegevens

Als de gegevens waarover wij beschikken niet juist zijn dan kun je de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat je in je bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van je gegevens

In bepaalde gevallen kun je ons verzoeken de verwerking van je gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer je niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens. Als je ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van je gegevens dan verwachten wij dat je in je verzoek aangeeft wat je bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als je je gegevens wil corrigeren of wil laten verwijderen dan kun je – gedurende de tijd dat je aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij je gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat je verzoek terecht is zullen wij je verzoek uitvoeren. Zijn wij van mening dat je verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van je gegevens worden hervat.

Overdracht van je gegevens

Je kunt bij ons een kopie van je gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met jouw toestemming of voor het uitvoeren van je overeenkomst met jouw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Ben je niet tevreden over de manier waarop wij je privacy waarborgen? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens dan kun je deze toestemming op elk moment intrekken. Dit kun je doen door een mail te sturen naar avg@hallo.eu.

Ondertekenen verwerkersovereenkomst

Om te voldoen aan alle aspecten van de AVG moeten wij toestemming vragen om van je gegevens te mogen gebruiken. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst opgesteld. Door dit document te ondertekenen geef je akkoord, zodat wij je persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en gebruiken. Indien dit document nog niet door de verantwoordelijke binnen jouw bedrijf is getekend, kun je het formulier hier downloaden. Het volledig ingevulde document kun je terugsturen naar avg@hallo.eu.

Wij willen je erop wijzen dat een ICT-leverancier die diensten aan klanten levert, waarbij (ook) persoonsgegevens voor klanten worden verwerkt (in de rol van verwerker) en andersom, verplicht is om afspraken te maken voor het verwerken van persoonsgegevens. Een verwerkersovereenkomst is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leverancier én klant.

Hoe je ons kunt bereiken

Heb je vragen of wil je gebruikmaken van je rechten? Dan kun je op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Ons adres
Robijnstraat 76, 1812RB te Alkmaar

Telefonisch
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op 088 – 25 50 100.

E-mail
Vragen met betrekking tot je gegevens en privacy kun je sturen naar avg@hallo.eu.

hallo, kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 januari 2020.