Privacybeleid

We gaan zorgvuldig om met je gegevens en zetten ons in om je privacy te beschermen.

Image

Privacyverklaring en cookiebeleid (juli 2022)

We doen er alles aan om je privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. We houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy (de Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doelen. Ook lees je hoe lang we persoonsgegevens bewaren, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat je rechten zijn.

Hallo is een ICT aanbieder die zich richt op de zakelijke markt. Oplossingen die wij aanbieden zijn internet, (mobiele) telefonie en clouddiensten. Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op gelieerde ondernemingen die onderdeel uitmaken van de Hallo groep.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via avg@hallo.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Klantgegevens: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, KvK uittreksel en overige persoonsgegevens die je bijvoorbeeld verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

 • Gebruiksgegevens: soort en type toestel/apparaat, IP-adres/MAC-adres, SIM kaart nummer, IMEI nummer, (toestel/apparaat)instellingen, gebruikersnaam en wachtwoord, device ID, Line ID, service ID, type browser, afgenomen diensten en overige gebruiksgegevens noodzakelijk voor de dienstverlening van Hallo.

 • Verbruiksgegevens: locatiegegevens, verkeersgegevens (data en tijdstippen van inloggen, uitloggen, bellen met je vaste of mobiele telefoon en internetgebruik) gegevens over je activiteiten op onze website, gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), geluidsopnames (call-recording), e-mail, chatverkeer, gebruikte apps, bekeken programma’s, communicatie content en overige verbruiksgegevens die ontstaan bij de dienstverlening van Hallo.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de volgende grondslagen:

Uitvoering van de overeenkomst:
 • het kunnen leveren van diensten zoals telefonie, internet, (online) werkplekken, hosting etc.;

 • het kunnen afsluiten van een overeenkomst, het kunnen toesturen van een factuur en de administratie daarvan;

 • het kunnen uitvoeren van een kredietwaardigheidstoets;

 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om vragen en/of klachten te kunnen behandelen;

 • om je de mogelijkheid te bieden een (online) account/selfservice omgeving aan te maken;

 • om je te informeren over wijzigingen in de producten en diensten van Hallo en de Hallo groep;

Gerechtvaardigd belang:
 • te zorgen dat je beschikt over een veilig en goed netwerk;

 • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden;

 • het personeel van de Hallo groep op te leiden en te trainen;

 • het gedrag van klanten van de Hallo groep te analyseren zodat de diensten van de Hallo groep kunnen worden verbeterd en een passend aanbod kan worden gedaan;

 • het verrichten van klanttevredenheidsonderzoeken zodat de diensten van de Hallo groep kunnen worden verbeterd;

 • om je te informeren over nieuwe of aanvullende producten en diensten van Hallo en de Hallo groep waarin je mogelijk interesse hebt, alsmede het versturen van reclame via e-mail, sms, post en telemarketing, tenzij je hier hiervoor bent afgemeld;

Toestemming:
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

 • het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

 • het analyseren van je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;

 • op jouw verzoek medewerking te verlenen aan het opnemen van je gegevens in openbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten;

Wettelijke verplichting:

Daarnaast kan Hallo op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn om persoonsgegevens te verwerken of te bewaren, zoals het kunnen voldoen aan informatieverzoeken van opsporingsinstanties of de 112 alarmdienst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld of om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

We delen je persoonsgegevens met verschillende derden (zoals leveranciers of onderaannemers) als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst of een goede bedrijfsvoering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder wordt eveneens verstaan het delen of overdragen van informatie in het geval van een fusie of een overname of het delen van persoonsgegevens binnen de Hallo groep. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hallo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt de voorkeursinstellingen voor cookies aanpassen op onze website of door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen of beperkte cookies opslaat. Voor een verdere toelichting verwijzen we naar de “cookies” sectie op onze website of naar: Veilig internetten.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Hallo groep kan aan verschillende manieren van profilering doen.

Zo kan de Hallo groep je betalingsgedrag op basis van externe bronnen nagaan waardoor je bijvoorbeeld geen dienst bij ons kunt afnemen.

Daarnaast kan de Hallo groep op basis van (onder meer) de looptijd van je overeenkomst, je benaderen voor een (verlengings-) aanbod. Ook kan de Hallo groep op basis van het verbruik van onze diensten je benaderen met een aanbod dat aansluit op je verbruik van onze diensten. Verder kan de Hallo groep op basis van je interesse (bijvoorbeeld op basis van het gebruik van de website of acties waar je aan hebt deelgenomen) een profiel aanmaken en op basis daarvan een aanbod formuleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hallo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar avg@hallo.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

We willen er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Solliciteren voor een baan bij ons

Je kunt solliciteren op een van onze openstaande vacatures of je kunt solliciteren door een open sollicitatie te sturen. Ook voor een stage ben je bij ons van harte welkom. Hiervoor vragen we je de nodige persoonsgegevens te verstrekken, waaronder je (voor)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, een profielfoto, cv, kopieën van je diploma’s en certificaten, en je (motivatie)brief.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van je persoonsgegevens is het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst.

Screening:

Een onderdeel van de sollicitatieprocedure is een screening. Dit houdt in dat we openbaar toegankelijke informatie over jou online opzoeken, zoals je sociale media-profiel(en). We kunnen gevonden informatie gebruiken tijdens het sollicitatieproces voor verdere beoordeling. Natuurlijk bespreken we de bevindingen altijd met jou.

Na afloop van de procedure:

Kom je bij ons in dienst of start je bij ons je stage? Dan verwerken we de persoonsgegevens die wetgeving van ons eist. Treed je niet bij ons in dienst of kom je niet je stage bij ons lopen? Dan bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Met jouw toestemming – om bijvoorbeeld je gegevens in portefeuille te houden voor een toekomstige vacature of stageplaats – bewaren we je persoonsgegevens tot maximaal 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure.

Reageren op onze social media publicaties

Op onze social media pagina’s plaatsen we regelmatig publicaties. We vinden het fijn als je op onze publicaties reageert. Heel soms nemen we contact met je op via de e-mail als we vragen hebben over je reactie of om je reactie te beantwoorden. De gegevens die je aan ons via deze weg verstrekt, bewaren we zolang de publicatie online blijft.

Niet voor minderjarigen

Onze website, producten en diensten zijn in principe niet bedoeld voor kinderen van 16 jaar of jonger. Ben je 16 jaar of jonger, dan mag je alleen onder toezicht of met toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website, producten en diensten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@hallo.eu

Deze privacyverklaring en weergave van het cookiebeleid is voor laatst bijgewerkt op 14 juli 2022. De Hallo groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze verklaring aan te brengen.

Dit zijn onze algemene contactgegevens