Betrouwbaarheid is voor ieder VoIP-systeem essentieel, maar voor Hosted VoIP is het al helemaal essentieel. Het systeem werkt dan misschien via internet, maar stroomstoringen, waterschade en andere factoren kunnen nog steeds voor problemen zorgen – en dus voor onbruikbaarheid van het systeem. Gelukkig hebben veel zakelijke VoIP-providers preventieve maatregelen genomen om systemen zo betrouwbaar mogelijk te houden, maar ook dan kan de betrouwbaarheid helaas nooit voor de volle 100% gegarandeerd worden.

Dit lijkt misschien ontmoedigend, maar als gebruiker kun je er wel voor kiezen om een provider te nemen die zo min mogelijk uitval heeft. Veel providers geven VoIP uptime percentages, cijfers die aangeven hoe vaak storingen in de loop van het jaar voor kunnen komen. Handig, maar wat betekenen die getallen precies?

Uptime percentages

Meestal liggen de percentages ergens rond de 99,9…%. Dat ziet er misschien solide uit, maar de cijfers die op die puntjes komen, kunnen nog een wereld van verschil maken! Het is daarom als gebruiker van groot belang om echt op de kleine cijfertjes te letten, zodat je weet waar je aan toe bent. Een uptime-percentage van 99,999% betekent bijvoorbeeld dat je jaarlijks 5,26 minuten storing hebt, terwijl 99,99% al 52,56 minuten storing voorspelt. Je kunt doorgaans het beste direct contact opnemen met de providers om deze informatie te bemachtigen – maar ook met de percentages in handen zijn er nog enkele factoren waarop gelet moet worden.

99,99% uptime zakelijk VoIP

Onderhoudstijd

Zo is het belangrijk om te onthouden dat uptime-percentages meestal alleen de ongeplande periodes aangeven waarin het netwerk uit de lucht is. Vraag daarom ook altijd of het percentage inclusief onderhoudstijd gegeven wordt; alleen als dat het geval is, is het cijfer ook daadwerkelijk veelzeggend. Wanneer deze periodes er namelijk niet bij gerekend worden, kun je in werkelijkheid meer storingen verwachten dan het percentage aangeeft. Verder kun je navragen wanneer de systemen over het algemeen stilgelegd worden. Onderhoud zou bijvoorbeeld vooral in vakanties of buiten werktijden uitgevoerd moeten worden. Alleen als je deze informatie ook bij de hand hebt, kun je echt bepalen welke provider voor jouw systeem het meest geschikt is.

100% uptime VoIP

Zoals we hierboven al vermelden, is een operatiepercentage van 100% onmogelijk te behalen, hoeveel voorzorgsmaatregelen er ook genomen worden. Toch betekent dat niet dat providers hun best niet hoeven te doen! 99,999% is namelijk geen onbereikbaar streven, hoewel het lastig is om dat cijfer ook daadwerkelijk te behalen: deze ‘vijf negens’ worden over het algemeen gezien als het beste dat een VoIP-provider kan bieden. Hiervoor zijn meerdere redundanties nodig, alternatieve routes voor de data van gebruikers. De bruikbaarheid van een systeem hangt uiteindelijk af van het aantal extra lagen dat een provider inbouwt; daarom zijn extra voorzieningen, zoals meerdere datacenters, essentieel om de hoeveelheid storingen zo veel mogelijk te beperken.