KPN nummerportering, de kosten zijn onnodig hoog gehouden. Daardoor moesten ondernemers onnodig veel betalen bij een overstap. Dit betekent dat jij als ondernemer nu nog goedkoper kunt overstappen naar een andere provider. Wil jij Zakelijke telefonie afnemen? Wij regelen een eerlijke overstap voor jou als ondernemer.

KPN nummerportering, onnodig te hoge prijzen.

De Autoriteit Consument Markt heeft onderzoek gedaan naar de tarieven die KPN rekent aan andere aanbieders van telefoniediensten, als een abonnee van KPN overstapt naar die andere aanbieder en daarbij zijn vaste telefoonnummer wil meenemen. Voor het uitvoeren van dit nummerbehoud, ook wel ‘nummerportering’ genoemd, rekent KPN een tarief.

Deze tarieven mogen niet hoger zijn dan de kosten die KPN maakt voor het nummerbehoud. De ACM heeft onderzocht welke kosten KPN hiervoor maakt.

De ACM stelt vast dat de door KPN gehanteerde tarieven hoger liggen dan de kosten. De ACM legt KPN een bindende aanwijzing op om nieuwe tarieven vast te stellen die kosten-georiënteerd zijn.