Blog14 november 2019

Generatie Z: Hoe de nieuwe generatie communiceert

Digitale werkplek
Image

Generatie Z heeft de arbeidsmarkt betreden. Deze generatie is opgegroeid met alle technologische ontwikkelen van nu zoals de smartphone en heeft een heel ander waardensysteem dan dat van de oudere collega’s. Daarnaast biedt Generatie Z een enorme kans voor bedrijven. Waarom?  Dat heeft vooral te maken met de communicatie van Generatie Z. We leggen het uit aan de hand van 4 redenen.

Generatie Z

Wereldwijd zijn er iets minder dan twee miljard jonge mensen die geboren zijn tussen eind jaren negentig en vandaag: Generatie Z. Langzamerhand beginnen ze de arbeidsmarkt te betreden waar ze samenwerken met collega’s en managers van de generaties Baby Boomer, Gen X en Gen Y.

Wanneer val je onder welke generatie?

Baby Boomers: van ongeveer 1946 tot ongeveer 1964.
Gen X: van ongeveer 1965 tot ongeveer 1979.
Gen Y / Millennials: van ongeveer 1980 tot ongeveer 1998.
Gen Z: van rond 1995 tot ongeveer 2010.
Gen Alpha (Next Gen): van ongeveer 2010 tot ongeveer 2025.

Ongeveer 35 procent van alle werknemers zal in 2020 bestaan uit Generatie Z. De jongeren die onder deze generatie vallen zijn er nu al en gaan de nieuwe golf van managers worden.

Gen Z houdt van het idee van gemeenschapsgeest

Generatie Z is de eerste generatie die vanaf de kindertijd toegang heeft tot digitale apparaten. Ze zijn al actief op tablets en telefoons nog voordat ze een woord konden uitbrengen en ze ontvingen al op de basisschool hun eerste mobiele telefoon.

Sindsdien zijn zij onafscheidelijk van hun smartphone. Zonder die telefoon voelen ze zich ongemakkelijk en hebben ze het gevoel afgesneden te zijn van de buitenwereld. Deze generatie maakt deel van een volledig, 24/7 online community, waarin virtuele en persoonlijke contacten als gelijkwaardig worden beschouwd:

  • Zodra er iets is, gebruiken ze direct WhatsApp.

  • Snapchat en Instagram worden meerdere keren per dag gebruikt.

  • YouTube domineert. 95 procent gebruikt het en de helft van hen zegt dat ze niet zonder kunnen leven.

  • Facebook behoort tot het verleden en dient alleen als middel om contact te houden met ouders of grootouders of om populaire merken te volgen.

Gen Z neemt dit alles voor lief omdat ze het leven in het pre-internettijdperk nooit gekend hebben – tijden waarin je niet tegelijkertijd kon telefoneren en surfen op het internet. In tegenstelling tot Gen X, die nog steeds een actieve rol speelt in de ontwikkeling van technologie, heeft Gen Z niet echt bijgedragen aan de technologische vooruitgang. Gen Z zijn gebruikers, maar ze zijn niet bekend met de technische basis waarop hun apparaten werken. Net als Gen X en het tijdperk van de tv-uitzending, waarin Baby Boomers opgroeide tijdens de komst van de tv, heeft Gen X geen echt idee hoe het leven er zonder tv uitzag.

Communicatie van Generatie Z: multitasking in de werkomgeving

In dit opzicht is Gen Z ongelooflijk goed in staat tot multitasking. De groep beweegt zich heen en weer tussen de echte en de virtuele wereld, over kanalen heen, waarbij ze alle informatie opnemen en vervolgens filteren. Dit geeft hen verschillende opvattingen over sociale normen.

Velen vinden het aanvaardbaar om te sms’en tijdens een familiemaaltijd of om een bericht te sturen tijdens een gesprek – ze schakelen naadloos tussen fysieke menselijke interactie en digitale communicatiekanalen. In het dagelijkse zakenleven wordt tijdens een vergadering op het internet onderzoek gedaan en de resultaten worden direct meegenomen.

Aan de andere kant is Gen Z snel afgeleid en moet hij aan zijn aandachtsspanne werken. Studies tonen aan dat de tijd die ze zich op iets kunnen concentreren zonder afgeleid te worden ongeveer acht seconden bedraagt. Gen Y is in ieder geval iets beter met een aandachtsspanne van 12 seconden.

De manier van communicatie van Generatie Z en de verschillende communicatiemiddelen op een werkplek is groter dan ooit tevoren. Verstuurt u uw collega’s chatberichten? Of belt u liever met uw collega’s? Of maakt u verbinding via een videovergadering?

Populair en effectief: communicatie van Generatie Z via persoonlijke dialoog

Veel Gen Zers zijn zich ervan bewust dat multitasking niet noodzakelijkerwijs effectief is. Ze zijn realistisch, kritisch over hun eigen zwakheden en beseffen hoe storend de smartphone kan zijn. Het is om deze redenen dat ongeveer 50 procent persoonlijke gesprekken als de meest effectieve manier van communiceren beschouwt.

Deze visie onderscheidt Europa echter van de rest van de wereld. Wereldwijd is het aandeel van degenen die de voorkeur geven aan digitale uitwisseling echter veel groter. Andere studies zien echter een andere reden voor de voorkeur voor face-to-face communicatie.

Gen Z communiceert met meer dan spreken en schrijven. Ze communiceren ook via beelden, emoticons, memes, voiceberichten, GIF’s, korte video’s en live streaming. Daarom willen ze ook een sterke mix van communicatietools op het werk. Denk hierbij aan tools die spreek-, schrijf- en visuele elementen combineren zoals Office 365.

Eerlijkheid is belangrijk

Voor Gen Z is de werksfeer ook één van de belangrijkste criteria bij de keuze van een werkgever. Gen Z wil zich op zijn gemak voelen, wat betekent dat het ideale bedrijf ook moet opkomen voor sociale waarden zoals:

  • Menselijkheid

  • Ethiek

  • Openheid

  • Gelijke kansen

Gen Z heeft de arbeidswereld zoals we die nu kennen al veranderd – en dat zal in de toekomst ook zo blijven. Communicatie van Generatie Z die gericht is op effectiviteit en persoonlijkheid is de sleutel tot een succesvolle intergenerationele samenwerking op de werkvloer.

Meer weten?

Bel ons voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. Je kunt ons bereiken via 088 25 50 100. Word je liever gebeld? Dat kan ook. Vul hier het formulier in om een afspraak te maken. Dan bellen wij jou wanneer het jou uitkomt.

Deel dit bericht via