Bij alle Nederlandse mobiele aanbieders staat zowel bij postpaid als bij prepaid-klanten de voicemail standaard aan. Klanten die er geen gebruik van willen maken moeten de dienst zelf uitschakelen. Uit onderzoek, dat in januari in opdracht van GSM Helpdesk is uitgevoerd in het Telecompaper Consumer Panel, blijkt dat slechts 20 procent van alle Nederlanders zijn of haar voicemail uit heeft gezet.

De voicemail blijkt bij veel Nederlanders een ‘slapende dienst’ te zijn waar niet echt naar omgekeken wordt. Minder dan de helft (47%) van alle Nederlanders geeft aan het te beluisteren op het moment dat er een bericht ingesproken is.

Leeftijd van invloed op voicemailgedrag

Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen hoe ouderen met hun voicemail omgaan en hoe jongeren er mee omgaan. Hoe hoger de leeftijd, hoe vaker mensen de moeite nemen om hun voicemail uit te schakelen. Zo heeft 30 procent van de 65-plussers de dienst uitgeschakeld, tegenover slechts 10 procent van alle jong volwassenen tussen de 20- en 29 jaar.

Het percentage mensen dat aangeeft zijn of haar voicemail uit te schakelen, geeft ook een goede indicatie hoe een leeftijdscategorie met zijn of haar voicemail omgaat. Jongeren blijken er erg slordig mee om te gaan. Slechts 30 procent van alle jongeren geeft aan ingesproken voicemailberichten te beluisteren, tegenover gemiddelde over alle leeftijdscategorieën 47 procent. In de leeftijdscategorie 50 tot 64 jaar worden ingesproken voicemailberichten in 55 procent van de gevallen beluisterd.

Voicemail wordt sporadisch ingesproken

Ondanks dat bij 80 procent van alle Nederlanders de dienst aan staat, blijken bellers de dienst slechts sporadisch daadwerkelijk in te spreken. Maar liefst 69 procent van alle Nederlanders geeft aan doorgaans direct op te hangen op het moment dat hij of zij merkt dat de voicemail inschakelt. Sommige mensen proberen daarna direct opnieuw te bellen.

In slechts 25 procent van alle telefoongesprekken waarbij de voicemail inschakelt, nemen bellers daadwerkelijk de moeite om de welkomstboodschap te beluisteren en een bericht achter te laten. 84 procent van alle jong volwassenen tussen de 20 en 29 jaar neemt deze moeite niet en hangt voordat de mogelijkheid er is een bericht achter te laten. Onder 50 tot 64 jarigen wordt in ruim één derde (37%) van de gevallen een voicemailbericht achtergelaten.

(Bron: Telecompaper.nl)